Wat kunnen wij voor u doen?

Beschikt u over een eigen zaak? Of wil u een eigen zaak starten? Wij helpen u graag verder.

Advies en informatie

Een telefoon kan vaak reeds volstaan om u de nodige informatie te geven. Uiteraard staan wij voor u klaar wanneer u een uitgebreide informatie nodig hebt aangaande uw bedrijf, uw uitbreiding, uw wijzigingen of uw financi�le en fiscale vragen.

Starters

Je beschikt over de nodige kennis en middelen om een eigen zaak te beginnen. Onder welke vorm wil je starten? Zelfstandige in hoofdberoep of een bvba, nv enz.

Een starter vereist inschrijvingen bij de KBO (Kruispuntenbank onderneming), BTW en andere offici�le instanties, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, publicatie in het staatsblad enz. Een bedrijfsvorm vereist dan weer een oprichting / statuten, een notaris, een financieel plan en de nodige publicaties in staatsblad. Ook hier staan wij voor u klaar.

Wat moet u weten? Wat moet u doen? Wat kunnen wij voor u doen? Wij assisteren u bij de keuzes en bij de opstart van uw bedrijf.

Zelfstandigen

Of je nu als zelfstandige werkt of onder een andere bedrijfsvorm, wij streven naar een vertrouwensrelatie met onze ci�ntele waarmee wij een meerwaarde geven aan uw exploitatie.

Bedrijven

KMO : de wisselwerking tussen uw boekhouder en uw bedrijf is heel nauw verbonden met uw resultaten. Uw bvba, cvba, vzw, nv of een andere vennootschapsvorm kan maar pas verder groeien indien u tijdig over de nodige informatie beschikt om deze te toetsen met uw termijnplannen, korte of middellange.

Boekhouding

Creatie of overname van uw boekhouding : meer dan het louter noteren van uw zakelijke handelingen. De inkomsten en uitgaven zijn ��n van de pijlers van uw bedrijf. Maar het is beter eerst uw intenties te bespreken zodat zij samen met ons kunnen ontwikkeld en opgevolgd worden. Uit de gegevens die werden vooropgesteld en gerealiseerd kunnen wij u adviseren over de toekomst van uw bedrijvigheid.

Maandaangever of kwartaalaangever, iedereen krijgt de vereiste aandacht om zich verder te kunnen ontwikkelen. Na de input van uw aangebrachte stukken wordt u hiervan verwittigd. De kwartaal- of maandtussenstanden worden besproken bij de ophaling van uw boekhoudstukken.

Wettelijke verplichtingen : wij dragen bij tot uw wettelijke verplichtingen inzake btw, belastingen, afsluitingen, neerlegging van balansen, jaarlijkse en kwartaallistings; private of zakelijke.

Simulatie voor uw voorafbetaligen en waarschijnlijk jaarresultaat inzake fiscaliteit, sociale bijdragen en investeringscapaciteit.

Fiscaliteit

Wij beschikken over een gedreven kennis inzake vennootschapsfiscaliteit en persoonlijke fiscaliteit. Deze verkregen wij door de jarenlange ervaring in diverse bedrijfsectoren en door een permanente vorming bij verschillende beroepsverenigingen. Daarbij beschikken wij over de nodige informatie via database om op uw vragen te kunnen antwoorden of een oplossing te zoeken voor uw probleem.
Contacteer ons